Ця Політика конфіденційності (далі — Політика) є додатком до Угоди користувача та визначає порядок обробки та захисту персональної інформації про Користувачів, яку Товариство з обмеженою відповідальністю «ПрофМедГруп» (далі — Адміністрація) – Сервіси).

Перед використанням Сервісу, користувачам слід ознайомитися з умовами цієї Політики конфіденційності.

  1. Загальні положення

1.1.Використання Сервісу в будь-якій формі означає беззастережну згоду Користувача з умовами цієї Політики конфіденційності та зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен утриматися від використання Сервісу.

1.2. Політика конфіденційності (у тому числі будь-яка з її частин) може бути змінена Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення і без виплати будь-якої компенсації у зв’язку з цим. Нова редакція Політики конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті Адміністрації.

1.3. Приймаючи умови цієї Політики, Користувач висловлює свою згоду на обробку Адміністрацією даних про Користувача в цілях, передбачених цією Політикою, а також на передачі даних про Користувача третім особам у випадках, перерахованих у цій Політиці.

Зазначена згода може бути відкликана Користувачем лише за умови письмового повідомлення ним Адміністрації не менше ніж за 180 днів до дати припинення використання даних Адміністрацією.

Використання Сервісу за допомогою веб-браузера, який приймає дані з cookies, означає вираження згоди Користувача з тим, що Адміністрація може збирати та обробляти дані з cookies в цілях, передбачених цією Політикою, а також на передачу даних з даних у цій Політиці.

Вимкнення та/або блокування Користувачем опції веб-браузера з прийому даних з cookies означає заборону на збір та обробку Адміністрацією даних з cookies у відповідності з умовами цієї Політики конфіденційності.

1.4. За загальним правилом Адміністрація не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається Користувачами. Разом з тим у випадках, передбачених Угодою користувача, Користувач зобов’язаний надати підтвердження достовірності наданої ним персональної інформації про себе.

  1. Склад інформації про Користувачів, яку отримує та обробляє Адміністрація

2.1.Ця Політика поширюється на наступні види персональної інформації:

2.1.1. Персональна інформація, що розміщується Користувачами, в т.ч. про себе самостійно при заповненні форми надсилання повідомлення, інша персональна інформація, доступ до якої Користувач надає Адміністрації через веб-сайти або сервіси третіх осіб, або персональна інформація, що розміщується Користувачами в процесі використання Сервісу. До персональної інформації, отриманої таким чином, можуть належати, зокрема, прізвище, ім’я, номер телефону, адреса електронної пошти Користувача, адреса для доставки замовлення. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

Забороняється надання Користувачем персональних даних третіх осіб без отриманого від третіх осіб дозволу на таке розповсюдження або, якщо такі персональні дані третіх осіб не були отримані самим Користувачем із загальнодоступних джерел інформації.

2.1.2. Ця Політика поширює свою дію також на кандидатів на наявні вакансії Адміністрації, поряд з іншими Користувачами. Кандидати на вакансії, надсилаючи резюме Адміністрації з допомогою Сервісу, або по електронною поштою, з метою проходження співбесіди та подальшого працевлаштування, виражають таким чином згоду на обробку наступних персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові, так телефон, адреса електронної пошти), місця роботи та дати роботи, а також інших даних, зазначених кандидатами на вакансії в резюме.

2.1.3. Продавець гарантує Покупцеві збереження конфіденційності наступної персональної інформації щодо Покупця:

— інформація про карту користувача (останні 4 цифри);

— відомості про купівлі та замовлення.

Зазначена інформація передається Продавцем третім особам виключно з метою здійснення оплати замовлення платіжною системою; інші випадки передачі зазначеної інформації третім особам не допускаються.

2.1.4. Дані, що автоматично передаються Сервісу в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в т.ч. IP-адреса, індивідуальний мережевий номер пристрою (MAC-адреса, ID пристрою), електронний серійний номер (IMEI, MEID), дані з cookies, інформація про браузер, операційну систему, час доступу, пошукові запити Користувача.

2.1.5. Дані, які додатково надаються Користувачами на запит Адміністрації з метою виконання зобов’язань Адміністрації перед Користувачами щодо використання Сервісу.

2.1.6. Інша інформація про Користувачів, збір та/або обробка якої встановлені користувальницькою угодою Адміністрації.

  1. Цілі збору та обробки інформації про Користувачів

3.1. Адміністрація здійснює збір та обробку тільки тієї інформації про Користувачів, в т.ч. їх персональних даних, яка необхідна для виконання зобов’язань Адміністрації з надання Сервісу, відповіді на питання, задане Користувачем при надсиланні повідомлення за допомогою Сервісу, а також виконання зобов’язань, передбачених користувальницькою угодою.

3.2. Адміністрація може використовувати персональну інформацію Користувачів для цілей:

3.2.1. ідентифікації сторони в рамках договорів між Користувачем та Адміністрацією.

3.2.2.надання Користувачам послуг з використанням Сервісу та для виконання своїх зобов’язань перед ними, в т.ч. уточнення даних платежу, обробки замовлень та запитів та дальшого вдосконалення Сервісу, розробки нових сервісів та послуг.

3.2.3. інформування Користувачів про появу нових матеріалів на Сайті, напрями запитів, що стосуються використання Сервісу, зворотного зв’язку з Користувачем.

3.2.4. виконання маркетингових завдань, проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних,

3.2.5. інформування Користувача за допомогою електронних розсилок. Надаючи свої дані, Користувач погоджується на одержання повідомлень рекламно-інформаційного характеру та сервісних повідомлень (розсилку).

3.3. Мобільні програми можуть збирати анонімні дані про місце розташування користувача, для того щоб забезпечити більш коректну роботу з вибором способу платежу. Мобільні програми можуть збирати анонімну статистику використання.

3.4. Цим Користувач висловлює свою згоду на передачу персональної інформації про його партнерів Адміністрації, третіх осіб з метою, передбачених п. 3.2 цієї Політики конфіденційності.

3.5. За необхідності використовувати персональну інформацію про Користувача з метою, не передбаченими цією Політикою, Адміністрація запитує згоду Користувача на такі дії.

  1. Обробка інформації про Користувачів

4.1. Персональна інформація про Користувачів зберігається відповідно до чинного законодавства.

4.2. Персональна інформація про Користувачів не передається третім особам, за виключенням наступних випадків:

4.2.1. Користувач висловив згоду на такі дії.

4.2.2. Передача необхідна з метою забезпечення функціонування Сервісу та/або його окремих функціональних можливостей.

4.2.3. Передача передбачена застосовним правом.

4.2.4. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Адміністрації та/або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує умови користувальницької угоди.

4.2.5. Якщо Адміністрація візьме участь у злитті, придбанні або будь-якій іншій формі продажу частини або всіх своїх активів. При цьому до покупця активів Адміністрації переходять всі зобов’язання щодо дотримання умов цієї Політики.

4.3. Користувач цим повідомлений і погоджується, що Адміністрація може отримувати персональні дані третіх осіб, які надаються Користувачем при використанні Сервісу та використовувати їх для реалізації окремих функцій Сервісу, за умови, що Користувач гарантує наявність згоди третіх осіб, дані про які надаються Користувачем при використанні Сервісу на обробку Адміністрацією, в цілях, передбачених цією Політикою, а також на передачу таких даних у випадках, перерахованих у цій Політиці.

4.4. Крім того, Користувач цим повідомлений і погоджується, що Адміністрація може отримувати статистичні знеособлені (без прив’язки до Користувача) дані про дії Користувача при використанні Сервісу.

4.5. Користувачі мають право на запит отримувати від Адміністрації інформацію, що стосується обробки їх персональних даних.

  1. Заходи щодо захисту інформації про користувачів

5.1. Адміністрація вживає всіх необхідних і достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації про Користувачів від неправомірного або випадкового доступу до ними, знищення, зміни, блокування, розповсюдження персональної інформації, а також від інших неправомірних дій з ній. До цих заходів відносяться, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробки даних та заходів безпеки, включаючи заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованому доступу до персональної інформації.

5.2. При обробці персональних даних Користувачів Адміністрація керується Федеральним законом  «Про персональні дані» від 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.

  1. Заключні положення

6.1. Ця Політика, відносини між Користувачем і Адміністрацією, що виникають у зв’язку із застосуванням цієї Політики, а також питання, не врегульовані цією Політикою, регулюються чинним законодавством Російської Федерації та/або України.

Редакція від 07.08.2018 р.